ABOUT MOVIE/ FİLM HAKKINDA

Beginner / Başlangıç

 

The film tells us about a taxi driver's learning English adventure at the end of his sixties. We see people around him, what he is through and the culturel changes of a new language in his life.

 

Film, altmışlı yaşlarının sonunda olan bir taksi şoförünün İngilizce öğrenme serüvenini anlatmaktadır.  Bu süreçte karşısına çıkan insanlar, yaşadığı olaylar ve yeni bir dilin kültürel açıdan ona getirdikleriyle birlikte hayatında ki değişime konuk oluruz. 

 

 


Visual/görsel

Color of the film is “yellow”. For a cinematographic concept, the art director will work deliquently for every inch of the movie to have a visual demonstration. The visual style of the film is going to be like a fairy tale. Coworking with the director of photography will bring forth a system of an emotional change reflected by colors. The enlightment of the character's dark world will be seen within the change of the colors throught the movie as it develops.Filmin rengin "sarı" dır. Sinematografik açıdan sanat yönetmeni ile her kare için ayrı ayrı çalışılıp görsel bir şov için hazırlık yapılacaktır. Görsel anlatım masalsı bir havaya sahip olacaktır. Özellikle ışık kullanımı için görüntü yönetmeni ile iş birliği içinde yakalanacak olan dilde duygu matematiğine göre değişim renkler ile verilecektir. Karakterin karanlık dünyasının aydınlanması ile birlikte filmin renklerinde de değişim gerçekleşecektir. 

 

The shadows of the objects at the character's home and the in his world will be reflected on screen with the help of the color yellow. And the outer world will be so pure and the color “yellow” will also be seen in the other taxi drivers' yellow cabs scenes, showing their world. The plot will be so realistic just like its visual design.


Karakterimizin karanlık dünyası ve evinde ki halleri için yine sarı ışık kayıtsız gerçekliği ile objeler gölgelere düşecektir.

Dış dünya da ise yalın ve sarı objelerin olduğu taksicilerin dünyasını net bir şekilde çizen ortamlar yaratılacaktır. Film içerik açısından ne kadar gerçekçi ise görsel açıdan o kadar tasarım olarak kurulmuştur.

içerik

Filmin içeriği gerçekçi bir hikaye anlatısı üzerinden tamamen kurmacadır. Diyaloglarda doğallık anlayışı üzerinden gidilirken karakterler temsili olarak yaratılmıştır.  

Film giriş gelişme ve sonuç olarak "klasik hikaye anlatısı" içindedir. 

Kahramanın karşısına çıkanlar ise rehber niteliği taşırlar. 

Filmin süpriz sonu ise bizim bütün sorularımızı cevaplar niteliktedir. Karakterin gayreti amacı bize filmin sonunda gösterilir.

 

Genel olarak film bize şunu der; "hayatta hiçbir şey için geç değildir" "amacı olan dağları bile deler".

 

 Videolar / Müzik

Blog

Resimler